Sağlığa az ya da çok zararlı olabilecek kuruluşlar hangileridir?

Sağlığa az ya da çok zararlı olabilecek kuruluşlar:

Gerekli önlem alınmadığında çevresinde yaşayanlara ve içinde çalışanlara fiziksel, ruhsal ve toplumsal yönden zarar verebilecek; doğal kaynakların, su, hava ve toprağın kirlenmesine neden olabilecek yerlerdir (organize sanayi bölgeleri ve mezbahalar bunlara örnektir). Kuruluş aşamasında yer seçimi, teknoloji dahil bir çok faktör gözönüne alınarak tüm doğal kaynaklar üzerinde çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır.

Bu kuruluşların gürültü, toz, ışık ve titreşim (vibrasyon) gibi fiziksel kirlenmelere, kullanılan maddelere göre kimyasal kirliliklere, atıklara ve yarattığı ortam nedeniyle biyolojik kirlenmeye yol açabilmeleri mümkündür.

Paylaşmayı unutmayın.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yönetici Asked on Kasım 16, 2020 in SAĞLIK.
Add Comment
 • 0 Answer(s)
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.