Hava Nedir?

Hava,

insan ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Yerküreyi saran gaz kütleye atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı yaklaşık 150 km’dir. Bunun sadece 5 km’si canlıların yaşamasına elverişlidir.

Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasına hava kirliliği denir. Bir başka deyişle, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakasının kirlenmesi, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilemektedir.

Paylaşmayı unutmayın.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yönetici Asked on Kasım 16, 2020 in Sözlük.
Add Comment
 • 0 Answer(s)
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.