Hava Kirliliğinin Kaynakları ve Oluşumu

Hava Kirliliğinin Kaynakları ve Oluşumu

Havayı kirleten maddeler doğal olarak ortaya çıkar ya da insan etkinliklerine bağlı olarak meydana gelir. Doğal kirleticilerin nedenleri arasında orman yangınları, volkanlar, yanardağ püskürmeleri, fırtınalar, hortumlar ve diğer büyük hava hareketleri sayılabilir. Ayrıca çürüyen, kokuşan organik atıklara bağlı olarak havaya birtakım gazlar karışabilmektedir.

Hava kirliliğinin en önemli nedenlerini insan etkinliklerine bağlı olarak meydana gelen kirlenmeler oluşturmaktadır.

Bunlar;

 • Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği: Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açmaktadır,
 • Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği: Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır,
 • Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.
 • Yok etme amacıyla yapılan yakma işlemlerine bağlı olarak ortaya çıkan duman ve gazlar,
 • Savaşlar sırasında bilinçli olarak yaratılan hava kirliliği, atılan özel bombalar ve oluşturulan sistemlere bağlı olarak ortaya çıkan kirlilik,
 • Yanlış konut politikası,
 • Yeşil alan yetersizliği,
 • Atık toplama – yok etme yetersizliği,
 • Nüfus yoğunluğu.
Paylaşmayı unutmayın.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yönetici Asked on Kasım 16, 2020 in SAĞLIK.
Add Comment
 • 0 Answer(s)
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.