Çevrenin insan sağlığını etkilememesi için alınması gereken önlemler nelerdir?

Çevrenin insan sağlığını etkilememesi için alınması gereken önlemler, iki grupta toplanabilir.

Bunlar;

Kamu tarafından yapılması gerekenler: Kamusal sorumlulukla ve sektörler arası işbirliği sağlanarak çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ve kirletenlere yaptırım uygulaması. Çevre faktörlerinin insan sağlığına zarar vermesini önleyici önlemlerin özellikle yerel idareler tarafından alınması gerekir (içme sularının dezenfeksiyonu, çöplerin toplanması, atıkların arıtılması gibi).

Kişiler tarafından yapılması gerekenler: Öncelikle kişisel olarak çevrenin kirletilmemesidir. Ayrıca çöpleri, atıkları çevreye atmamak, gürültü oluşturmamak, iş yerlerinde açığa çıkan zehirli maddeleri arıtmasını yapmadan direk çevreye vermemek de alınacak önlemlerdendir. Gerekli durumlarda kişisel koruyucular da kullanılabilir.

Paylaşmayı unutmayın.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yönetici Asked on Kasım 16, 2020 in SAĞLIK.
Add Comment
 • 0 Answer(s)
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.